ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. Πρόσληψη 17 ατόμων

Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και του ΚΑΠΗ του Δήμου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες