Προσλήψεις στο δήμο Ύδρας

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες