Δήμος Θέρμης. Πρόσληψη 56 ατόμων ως καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό–διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Διεύθυνσης Ωδείου της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες