ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ. Προσλήψεις

Ανακοινώσεις – αποφάσεις για προσλήψεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ ΝΠΙΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.22/2016 ΜΕ ΘΕΜΑ:«Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» 2016-2017»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες