ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ. Πρόσληψη 10 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες