ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ. Πρόσληψη 4 δικηγόρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2014/12/dikigoroi-lesvou.pdf”]