ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ. Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μύρινας
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες