ΟΑΕΔ. Παράταση αιτήσεων για πρόσληψη 540 εργασιακών συμβούλων

ΟΑΕΔ. Παράταση αιτήσεων για πρόσληψη 540 εργασιακών συμβούλων

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων

 

Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

 

Οι νέοι εργασιακοί σύμβουλοι θα ενταχθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΑΕΔ και θα ενισχύσουν τις δράσεις του Οργανισμού για την προώθηση της απασχόλησης και την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Οι συμβάσεις θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια με δυνατότητα παράτασης, ενώ η κατανομή των θέσεων αφορά στο σύνολο της χώρας, αποσκοπώντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Τα κύρια προσόντα για τις θέσεις εργασιακών συμβούλων είναι:

  • γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • γνώσεις Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2

 

Για τη Δημόσια Πρόσκληση, τα Παραρτήματα και τις Οδηγίες Υποβολής της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

 
 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/proslepse-ergasiakon-sumboulon-ston-oaed

 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ

 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59.