Προσλήψεις στο δήμο Νέας Προποντίδας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»/ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών του Ν.Π.Δ.Δ.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες