ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ. Πρόσληψη 2 δικηγόρων

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης δύο δικηγόρων με πάγια αντιμισθία.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/02/nikaia-renti-2-dikigoroi.pdf”]