ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ. Πρόσληψη 4 ατόμων

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για τις Δομές του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», σύμφωνα με την 83/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύδνας Κολινδρού

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες