ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ. Πρόσληψη 10 ατόμων

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες