ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Προσλήψεις

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ( με ανανέωση) και καθορισμός ειδικοτήτων
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ)
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες