ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός και αποστολή αιτημάτων πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες