ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. Προσλήψεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του ΝΠΔΔ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για το έτος 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες