Δύο ακόμη χρόνια πρόωρη σύνταξη στους ψαράδες

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δύο ακόμη χρόνια πρόωρη σύνταξη στους ψαράδες

Επεκτείνεται για δύο χρόνια η χορήγηση πρόωρης σύνταξης στους ψαράδες, που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων (ΕΠΑΛ 2000-2006), με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Καρασμάνης.

Με την εν λόγω απόφαση, που βασίζεται σε ειδική νομοθετική ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή, θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή της πρόωρης σύνταξης στους ψαράδες, λόγω της γενικής αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, από τα 65 στα 67 χρόνια.

Έτσι, αίρεται ο αποκλεισμός από το κοινοτικό πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των ψαράδων ηλικίας από 65 έως 67 ετών και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις συνταξιοδοτήσεις, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, θα καλυφθεί από εθνικές πιστώσεις.

Αριθμ. 6171/101326 – ΦΕΚ Β 2200 – 11.08.2014

Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης πρόωρης συνταξιοδότησης σε αλιείς ενταγμένους στη Δράση 1 του Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4093/2012 για τον καθορισμό των νέων ορίων ηλικίας ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ