Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ για διοργάνωση συνεδρίου

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ για διοργάνωση συνεδρίου