Εκλογές 2014. Πληρωμή Εφόρων, Δικαστικών Αντιπροσώπων και Γραμματειών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ (16-05-2014)

 

— Η πρώτη ανακοίνωση—

ΓΓΠΣ
Ανακοίνωση: Πληρωμή Εφόρων, Δικαστικών Αντιπροσώπων και Γραμματειών Εφορευτικών Επιτροπών

Σε συνέχεια των διατάξεων για την αποζημίωση των εφόρων, δικαστικών αντιπροσώπων, γραμματειών εφορευτικών επιτροπών, το Υπουργείο Οικονομικών αναρτά την μορφή του αρχείου EXCEL το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

To ίδιο αρχείο θα πρέπει να έχει εκτυπωθεί, υπογραφεί και κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο μαζί με τον σάκο των ψηφοδελτίων και το λοιπό εκλογικό υλικό.

Εκτός από το αρχείο που θα πρέπει να συμπληρωθεί επισυνάπτονται και 2 παραδείγματα ορθά συμπληρωμένων αρχείων.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Παράρτημα (.xls)

 

Παράδειγμα 1 (.xls)

Παράδειγμα 2 (.xls)