ΕΟΠΥΥ. Όρια Συνταγογράφησης Ιατρικών Πράξεων

Τα όρια συνταγογράφησης ανά ιατρική ειδικότητα σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις Υ9/οικ.70521/14-08-14 (ΦΕΚ 2243/Β/18-08-14) και 113385/31-12-2014 (ΦΕΚ 35/Β/14-01-2015)