ΕΟΠΥΥ. Παροχή οπτικών στους ασφαλισμένους χωρίς προπληρωμή

ΕΟΠΥΥ. Παροχή οπτικών στους ασφαλισμένους χωρίς προπληρωμή

Συμβάσεις για παροχή οπτικών ειδών χωρίς προπληρωμή

Έναρξη διαδικασίας συμβάσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή Οπτικών Ειδών (γυαλιών οράσεως)ΕΟΠΥΥ
20/02/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη διαδικασίας συμβάσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή Οπτικών Ειδών (γυαλιών οράσεως)

Εγκρίθηκαν την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι πρώτες συμβάσεις μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καταστημάτων οπτικών ειδών για την παροχή σε Δικαιούχους του Οργανισμού θεραπευτικών μέσων αποκατάστασης της οπτικής οξύτητας, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)

Πλέον, οι δικαιούχοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όταν απευθύνονται σε συμβεβλημένους παρόχους υγείας, δεν απαιτείται να προπληρώνουν για την αγορά οπτικών ειδών απολαμβάνοντας παράλληλα εξυπηρέτηση χωρίς γραφειοκρατία.

Μέχρι τώρα ο ασφαλισμένος κατέβαλε ο ίδιος την δαπάνη για γυαλιά (οπτικά) και στη συνέχεια κατέθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να του επιστραφούν τα 100 ευρώ που καλύπτει ο Οργανισμός για γυαλιά κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι νέες συμβάσεις αφορούν καταστήματα οπτικών που δραστηριοποιούνται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Σέρρες, ενώ σταδιακά αναμένεται να δημιουργηθεί πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την ένταξη των οπτικών καταστημάτων στο δίκτυο, η έγκαιρη όμως εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι σημαντική τόσο για την άμεση ένταξη στο δίκτυο όσο και για την εξυπηρέτηση των Πολιτών.Τα συμβεβλημένα καταστήματα τις επόμενες ημέρες θα φέρουν ειδική σήμανση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που θα πιστοποιεί ότι πρόκειται για συμβεβλημένους παρόχους («Συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»).

ΕΟΠΥΥ. Νέα διαδικασία αποζημίωσης για οπτικά (αποζημίωση γυαλιών οράσεως)

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναγνωρίζει τη συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου στο δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων καθώς συμβάλλουν με συνυπευθυνότητα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των Πολιτών και στην προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.