ΕΟΠΥΥ. Κατάργηση προπληρωμής ασφαλισμένων για αγορά οπτικών ειδών

ΕΟΠΥΥ. Κατάργηση προπληρωμής ασφαλισμένων για αγορά οπτικών ειδών

Καταργείται η προπληρωμή από τους ασφαλισμένους για την αγορά οπτικών ειδών. Η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ανήρτησε σχετικά πρόσκληση σύναψης σύμβασης με τους ιδιώτες παρόχους οπτικών ειδών.

Μέχρι τώρα ο ασφαλισμένος κατέβαλε ο ίδιος την δαπάνη για γυαλιά (οπτικά) και στη συνέχεια κατέθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να του επιστραφούν τα 100 ευρώ που καλύπτει ο Οργανισμός για γυαλιά κάθε τέσσερα χρόνια.Με τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες παρόχους οπτικών ειδών, η διαδικασία για τον ασφαλισμένο απλοποιείται, και εκσυγχρονίζεται η διοικητική διαδικασία με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα, επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, οι οποίοι πλέον δεν θα προπληρώνουν για την αγορά οπτικών ειδών και παράλληλα, αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων με την εξάλειψη των φαινομένων συνωστισμού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης και επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών από την κατάθεση αιτημάτων αποζημίωσης από ασφαλισμένους.

Στη σύμβαση καθορίζονται οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με νομίμως αδειοδοτημένα καταστήματα οπτικών, προστατεύοντας τους πολίτες και παράλληλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου.

Το ποσό που θα καλύπτει ετησίως ο ΕΟΠΥΥ για οπτικά είδη, ανέρχεται στα 47 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασής του, οι πάροχοι θα καλούνται να επιστρέφουν τη διαφορά ανάλογα με τον τζίρο τους (clawback).

Καλούνται οι πάροχοι οπτικών ειδών να υποβάλουν εντός 20 ημερών από την ανάρτηση, αίτηση σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για την κατά προτεραιότητα ηλεκτρονική ημερολογιακή ταξινόμηση και διεκπεραίωση.

Από τα μέσα Φεβρουαρίου, οι συμβεβλημένοι οπτικοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

ΕΟΠΥΥ. Νέα διαδικασία αποζημίωσης για οπτικά

Η ανακοίνωση

ΕΟΠΥΥ
Μαρούσι 15/01/2018
Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την κατάθεση αιτημάτων αποζημίωσης από ασφαλισμένους για οπτικά είδη του Ε.Κ.Π.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με την υπ’ αριθμ. 1642/συν.438/28-12-2017 Απόφασή του ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων με τους ιδιώτες παρόχους οπτικών ειδών.

Λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα ερωτημάτων στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών και την κατάθεση αιτημάτων σύναψης σύμβασης, ο Οργανισμός ενέκρινε διαδικασίες χρονοδιαγραμμάτων για λόγους ευχερέστερης διοικητικής διαχείρισης του αναμενόμενου όγκου των αιτήσεων.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι πάροχοι οπτικών ειδών Ε.Κ.Π.Υ. όπως υποβάλλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, αίτηση σύναψης σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κατά προτεραιότητα ηλεκτρονική ημερολογιακή ταξινόμηση και διεκπεραίωση.

Επιπρόσθετα, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και ενημέρωσης των παρόχων, καθώς και την επίτευξη των ορισθέντων χρονοδιαγραμμάτων, η διαχείριση των αιτημάτων σύναψης σύμβασης θα γίνει μέσω ειδικής εφαρμογής του Οργανισμού στη διεύθυνση:
https://apps.eopyy.gov.gr , στην οποία οι πάροχοι θα εγγραφούν επιλέγοντας τον ρόλο «Υποψήφιος Πάροχος».

Κατόπιν, θα εισέλθουν στην εφαρμογή και θα ακολουθήσουν τις αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης αίτησης. Στη συνέχεια, με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.

Για πληροφορίες, τηλ: 210 8110619-623, email: [email protected]

Για τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής email: [email protected]