ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ΠΣΕΚ και ΙΕΚ

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ΠΣΕΚ και ΙΕΚ

Αριθμ. οικ. 28959/488 – ΦΕΚ B 1961 – 30.06.2016
Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔΑριθμ. οικ. 28958/487 – ΦΕΚ B 1979 – 30.06.2016
Καθορισμός κριτηρίων και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ