Εξομοίωση των αποφοίτων της ΕΠΑΘ

Αριθμ. 187388/Η2/3164/E – ΦΕΚ B 3163 – 25.11.2014

Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 4283/2014, τους όρους, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την εξομοίωση των Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. η οποία θα υλοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ με τις Προϋποθέσεις και την διαδικασία εξομοίωσης