Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία

NOMOΣ 4283/2014 – ΦΕΚ A 189 – 10.09.2014
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού με την επωνυμία Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ) το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.