ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Πρόσληψη ιατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες