ΓΕΣ. Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών. Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Η Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (Σ.Σ.Ξ.Γ.), προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες