ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Πρόσληψη 14 ατόμων

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΕΣΠΑ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2014

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες