Ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Νέα Ραιδεστό του Δήμου Θέρμης

Ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης (Αριθ. απόφ. 6/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1250/11.04.2017)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Αριθ. Συνεδρίασης 1η/09-01-2017)
αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την ίδρυση της λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης επί των οδών:

α) Αθανασίου Διάκου, από την Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Πολυγύρου έως την οδό Πολυτεχνείου

και

β) Πολυτεχνείου, από την οδό Καβάφη έως την οδό Κολοκοτρώνη, μόνο επί τους οδού που εφάπτεται στο πάρκο και όχι επί της πλευράς της οδού όπου υπάρχουν κατοικίες.

2. Καθορίζει την Τετάρτη, ως ημέρας λειτουργίας αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Καλλικράτης: Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης