Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Μοσχάτο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Αριθμ. απόφ. 357/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3685/15.11.2016
Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Μοσχάτο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου της Β’ Πειραιά (ημέρα Τρίτη)

Την παραμονή και λειτουργία της λαϊκής αγοράς Μοσχάτο, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (Β’ Πειραιά), ημέρα Τρίτη, επί της οδού Ρήγα Φεραίου, από Μακρυγιάννη έως Ιλισού, μέχρι το τέλος των έργων του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

– – – – –

Αριθμ. απόφ. 277/2015 – ΦΕΚ B 2172 – 09.10.2015
Παράταση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Μοσχάτου της Β Πειραιά επί της οδού Αργοστολίου, λόγω έργων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Η λαϊκή αγορά Μοσχάτο, ημέρα Τρίτη της Β Πειραιά να παραμείνει λειτουργούσα επί της οδού Αργοστολίουαπό Λ. Κατσώνη έως Παπαχριστοφίλου, μέχρι το τέλος του 2015, λόγω έργων του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου επί της οδού Σολωμού