Ηλεκτρονικά η αίτηση για επιδότηση ανεργίας

Με διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, θεσπίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι για να επιδοτηθεί ο άνεργος υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ήτοι στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του τόπου κατοικίας του μέσα σε 60 ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

  

 

Οι προτεινόμενες σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Άρθρο 88
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 27 ν.δ. 2961/1954

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), περί της διαδικασίας εξασφάλισης αξίωσης προς επιδότηση ανεργίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για να επιδοτηθεί ο άνεργος, υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ήτοι στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας του, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά».

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης