Ηλεκτρονικά οι ενστάσεις για τα ενημερωτικά εκκαθαριστικά συντάξεων ΕΦΚΑ 2019

Ηλεκτρονικά οι ενστάσεις για τα ενημερωτικά εκκαθαριστικά συντάξεων ΕΦΚΑ 2019

Ενστάσεις των συνταξιούχων ΕΦΚΑ για μη νόμιμο επανυπολογισμό των συντάξεων

 Οι ενστάσεις των συνταξιούχων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων όπως εμφανίζεται στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων Ιανουαρίου 2019, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής, στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ από 15 Οκτωβρίου 2019

Ο ΕΦΚΑ με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής, θα αναρτήσει λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων

 

Σχετικά:

Ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ. Αλέξης Μητρόπουλος, μετά την πρόσφατη ανάρτηση από τον ΕΦΚΑ «Ενημερωτικών Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης», εκφράζει την άποψη ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων όπως εμφανίζεται σε αυτά, είναι λανθασμένος και μη νόμιμος και προτείνει σε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση Νέας Συνταξιοδοτικής Απόφασης (τροποποιητικής)

 

ΕΦΚΑ. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων από 01/01/2019