Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης Στρατολογικών Υπηρεσιών Αττικής

stratologia1. Ανακοινώνεται ότι από 3 Φεβρουαρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Αττικής (ΥΤΥΣΥΑ).

2. Η ανωτέρω Υπηρεσία θα λειτουργήσει ως τηλεφωνικό κέντρο, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας του κοινού με τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, που εδρεύουν στο Ν. Αττικής και την οργανωμένη τηλεφωνική εξυπηρέτησή του. Οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για την παροχή πληροφοριών για θέματα στρατολογικής νομοθεσίας, για οποιαδήποτε προσωποποιημένη πληροφορία, πού αφορά τη στρατολογική τους κατάσταση, αλλά και για διαδικαστικά θέματα (υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, έκδοση πιστοποιητικών, προθεσμίες κλπ).

3. Οι αριθμοί κλήσεων του τηλεφωνικού κέντρου της υπηρεσίας θα είναι οι εξής: 2131501636 , 2131501637, 2131501638, 2131501639 και 2131501640.

 

Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής

Από 2 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Σχετικά: Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων.