Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κυριάκος Μητσοτάκης
2131313506
2131313508
2131313502
2103641048
Επίσημη ιστοσελίδα 
Ταχυδρομική δ/νση:
Β.Σοφίας 15, Αθήνα
ΤΚ 10674.
ypourgosydmed.gov.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου
2131313701
2131313702
2131313705 
Β.Σοφίας 15, Αθήνα, ΤΚ 10674.
[email protected]