Υπουργείο Δικαιοσύνης. Προκήρυξη θέσεων εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1 ICT PROJECT MANAGER
1A. ICT-manager_overall_call_for_applications_2017.docx
1B. ICT_overall_manager_ToR_v1.0_draft (002).doc
1C. CV – FORM.doc

2 S/W APPLICATIONS EXPERTS
2A. ICT-manager_applications_call_for_applications_2017.docx
2B. ICT_expert_applications_ToR_v1.0_draft (002).doc
2C. CV – FORM.doc

1 PEDAGOGIC/SOCIAL WORK EXPERT (INTO JUVENILE WELFARE SYSTEM)
3A. LTE_2.2.6_ToR_v1.0_final.docx
3B. LTE_2.2.6_call_for_applications_2017_v1.0_final.docx
3C. – CV – FORM.doc

1 PROBATION/SOCIAL WORK EXPERT
4A. LTE_2.3.4_call_for_applications_2017_v1.0_final.docx
4B. LTE_2.3.4_ToR_v1.0_final.docx
4C. CV – FORM.doc

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15η Φεβρουαρίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης Εργασίας: 1η Μάρτη 2017