Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δημήτριος Αβραμόπουλος
2106598615
2106598595
2106598631
2106598732 
Επίσημη ιστοσελίδα
Ταχυδρομική δ/νση:
Μεσογείων 227-231,
Χολαργός,
Τ.Κ. 15561
Emails
ministermod.mil.gr
pressofficemod.mil.gr
Πληροφορίες
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φωτεινή Γεννηματά
2106598515-6
2106598164
2106598378
Πεντάγωνο
 
anyethamod.mil.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννης Λαμπρόπουλος
2106598211
2106598225
2106598378
Πεντάγωνο