Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής δήμου Κηφισιάς
Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ. 19+700 και 22+000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής δήμου Κηφισιάς, κατά το χρονικό διάστημα από 09.09.2019 έως 23.09.2019, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 22.00 έως 06.00 της επομένης και τις Κυριακές κατά τις ώρες 00.01 έως 08.00 και 22.00 έως 06.00 της επομένης, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, ως εξής:

Α. Αποκλεισμός μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του κλάδου εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο στους Α/Κ Καλυφτάκη και Ι/Κ Κηφισίας.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την εναπομένουσα (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

Β. Αποκλεισμός κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο στον Ι/Κ Κηφισίας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παράλληλης βοηθητικής οδού και του Α/Κ Βαρυμπόμπης.

Γ. Αποκλεισμός κλάδων εισόδου και εξόδου στον αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Καλυφτάκη ως εξής:

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο από την Λ. Κύμης.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παράλληλης βοηθητικής οδού και του Α/Κ Πύρνας.

Αποκλεισμός του κλάδου εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο προς την Λ. Κύμης.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παράλληλης βοηθητικής οδού και του Α/Κ Πύρνας.

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο από την παράλληλη βοηθητική οδό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Λ. Κύμης, με αναστροφή στο ύψος της οδού Θηβαΐδος και εν συνεχεία μέσω της παράλληλης βοηθητικής οδού και του Α/Κ Πύρνας.

Μετά το πέρας των εργασιών η σήμανση θα αποσύρεται και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά σε ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος.

Από την Ελληνική Αστυνομία παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση