Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εισπράξιμες ή ανεπίδεκτες είσπραξης

Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εισπράξιμες ή ανεπίδεκτες είσπραξης

Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο

 

Αριθμ. ΠΟΛ. 1089 – ΦΕΚ Β 2114 – 08.07.2016
Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων»

ΠΟΛ 1259/2013 – ΦΕΚ Β 3119/2013