Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α τάξης του Εσπερινού ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Α’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. (Αριθμ. 147899/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3202/12.09.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία εφεξής αντιστοιχεί στην Α’ τάξη του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία -ώρες 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα -ώρες 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία -ώρες 2

Μαθηματικά
Άλγεβρα -ώρες 2
Γεωμετρία -ώρες 2

Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία -ώρες 2
Φυσική -ώρες 2
Χημεία -ώρες 2

Ιστορία -ώρες 2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) -ώρες 1
Θρησκευτικά -ώρες 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) -ώρες 2
Φυσική Αγωγή -ώρες 1

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4
Εφαρμογές Πληροφορικής -ώρες 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων -ώρες 2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός -ώρες 2
Καλλιτεχνική Παιδεία -ώρες 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ -ώρες 251. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

Για τα παραπάνω μαθήματα ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Α’ τάξης του Ημερήσιου ΓΕ.Λ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 147899/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3202/12.09.2017)