Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Αριθμ. Φ. 415/23/343037/Σ.5890 – ΦΕΚ B 2289 – 25.07.2016
Προκήρυξη μετάταξης Αποφοίτων ΑΣΣΥ Εθελοντών Μακράς Θητείας, Στρατού Ξηράς