Νέα παράταση στη μεταβίβαση ακινήτων με τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες

Νέα παράταση στη μεταβίβαση ακινήτων με τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες

 

Ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας στην τηλεόραση (23.1.2022) ανακοίνωσε ότι θα δοθεί παράταση μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 (δίμηνη παράταση) για τους ιδιοκτήτες ακινήτων έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τις μεταβιβάσεις που έχουν δηλωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

 

Η προηγούμενη παράταση με διάταξη νόμου

Με διάταξη του νόμου  4876/2021 δόθηκε παράταση έως το τέλος του Ιανουαρίου 2022, έτσι ώστε οι μεταβιβάσεις ακινήτων να γίνονται με τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες και όχι με τις νέες που θα ισχύσουν από το νέο έτος και οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό είναι αυξημένες.

 

Συγκεκριμένα η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4876/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 251/23.12.2021
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 49
Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022

Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31 Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες, εμφανίζονται αυξημένες έως και 250% σε έναν μεγάλο αριθμό περιοχών που αγγίζουν τις 7.000 σε όλη τη χώρα.

 

Σχετικά: Πως μπορούμε να δούμε ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής την αντικειμενική αξία ακινήτου

 

Στο μεταξύ ψηφιακά γίνονται  οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών και θα υποβάλλονται μέσω του myProperty.

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων, που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής.

Μάλιστα, από τις 20 Δεκεμβρίου 2021, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά ψηφιακά.

Σε ότι αφορά δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν