NOMOΣ 4449/2017. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Έλεγχος

NOMOΣ 4449/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 7/24.01.2017
Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις