NOMOΣ 4465/2017. Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου

NOMOΣ 4465/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 47/04.04.2017
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

Άλλες ρυθμίσεις του νόμου

Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Α του ν. 2667/1998 (Α 281)

Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου

Άρθρο 41
Έκτακτη εισφορά στις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες

Άρθρο 42
Ρυθμίσεις ζητημάτων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013

Άρθρο 44
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 27/1975

Άρθρο 46
Ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Άρθρο 47
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης

Άρθρο 48
Τροποποίηση του ν. 3475/1955
«Περί τυποποίησης νωπών αγροτικών προϊόντων – ίδρυση αγορών» (Α 353)

Άρθρο 49
Τροποποίηση του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α 143)

Άρθρο 52
Ρυθμίσεις για τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων

Άρθρο 54
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α 147)

Το πλήρες κείμενο του νόμουNOMOΣ 4465/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 47/04.04.2017