ΟΑΕΔ. Αποτελέσματα πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού για Πρόγραμμα της UNICEF

ΟΑΕΔ. Αποτελέσματα πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού για Πρόγραμμα της UNICEF

Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ΟΑΕΔ και UNICEF

 

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών, για το πρόγραμμα κατάρτισης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα.

Οι πίνακες που περιλαμβάνουν Επιτυχόντες, Επιλαχόντες και Απορριφθέντες, διαμορφώνονται με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 111430/27.10.2021 Απόφαση Διοικητή.

Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων