Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Πρόσληψη, από 1-6-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα.

9 ΥΕ Εργατών.

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Προωθητήρα Γαιών ).

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή χορτοκοπτικού με βραχίονα).

1 ΔΕ Οδηγών (Γ ´ κατηγορίας).

1 ΔΕ Οδηγών (Γ ´ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

12 ΥΕ Εργατών.

3 ΔΕ Οδηγών.

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών-Γκρέιντερ ) .

1 ΔΕ Οδηγών.

8 ΥΕ Εργατών.

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών-Γκρέιντερ ).

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Φορτωτή).

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή φορτωτή- Εκσκαφέα-JCB).

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή χορτοκοπτικού με βραχίονα).

1 ΔΕ Οδηγών .

15 ΥΕ Εργατών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή έως και την 23/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως εξής:

α. Για τις θέσεις των εργοταξίων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Ευήνου, Αμφιλοχίας και Αγρινίου), με κωδικούς 111 έως 116, στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου 30 (Διοικητήριο), Ι.Π. Μεσολογγίου, τηλ. 26313-61215, 26313- 61657).

β. Για τις θέσεις του εργοταξίου Πύργου, με κωδικούς 108 έως 110, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού Π.Ε. Ηλείας, Μανωλοπούλου 47(Διοικητήριο), Πύργος, τηλ. 26213-60356, 26213-60355.

γ. Για τις υπόλοιπες θέσεις, με κωδικούς 101 έως 107, στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Οργάνωσης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β) Τ.Κ. 26443 Πάτρα, τηλ. 2613-613 423, 2613-613 149)

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες