ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για Πρόγραμμα της UNICEF

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για Πρόγραμμα της UNICEF

Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ΟΑΕΔ και UNICEF

 

Αναρτήθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, η Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών σχετικά με την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί), που υλοποιούν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το γραφείο της Unicef στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα Νέα και Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα.

Εξ’ αποστάσεως υλοποίηση (διαδικτυακά) ενός (1) προγράμματος κατάρτισης κοινωνικής επιχειρηματικότητας διάρκειας 50 ωρών, για νέους και εφήβους ηλικίας 16-24 ετών, κυρίως από ιδρύματα και με αναπηρίες οι οποίοι κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες εντός του οικοσυστήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο να δημιουργήσουν τη δική τους βιώσιμη κοινωνική επιχείρηση.

 
 

Ο ΟΑΕΔ καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Παρασκευή 29-10-2021 έως και Παρασκευή 05-11-2021, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., όπως προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ. 2103413687, 2103455416), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

Η προκήρυξη