ΟΑΕΕ. Ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων χωρίς προσέλευση των ασφαλισμένων

ΟΑΕΕ
Αθήνα, 10 – 10 -2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει, ότι δεν απαιτείται πλέον η προσέλευση των άμεσα ασφαλισμένων στις Υπηρεσίες του για ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, η οποία στο εξής γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς την αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Προσέλευση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη (τέκνα άνω των 18 ετών, σύζυγοι κλπ).

Η κατ΄ έτος θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας καταργήθηκε από τις 20-6-2014 ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης οικ 11810/179/Φ80353/2-6-2014.

Σχετικά: Κατάργηση θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας