Εξεταστέα – διδακτέα ύλη Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ 2017-2018

Εξεταστέα – διδακτέα ύλη Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ 2017-2018

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α 193) για το σχολικό έτος 2017-2018 (Αριθ. Φ6/162681/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3602/12.10.2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

της Δ ́ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α 193)

για το σχολικό έτος 2017-2018Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθ. Φ6/162681/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3602/12.10.2017)

Δείτε την εξεταστέα – διδακτέα ύλη Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ 2017-2018