Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος

Αριθμ. απόφ. 193/2Α/28.01.2016 – ΦΕΚ B 522 – 02.03.2016
Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Ειδικός Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.

——————————————————————————-
Αριθ. απόφ. 171/14−8−2015 – ΦΕΚ B 1708 – 14.08.2015
Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος»