Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

Αριθμ. 104044/36624 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4559/21.12.2017

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε
1) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και ο φόρτος εργασίας που προκύπτει λόγω των προγραμματισμένων και έκτακτων συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, για τη συνεργασία με Υπηρεσίες του Δήμου που λειτουργούν πέραν του κανονικού ωραρίου, αποσκοπώντας σε ολοκληρωμένη ενημέρωση, βελτίωση, επανασχεδιασμό διαδικασιών και ομαδοποίησή τους, κ.τ.λ.,

2) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος Ελέγχου Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητές του επιβάλλουν την εναρμόνιση του ωραρίου του με εκείνο των Διευθύνσεων για τις οποίες καθιερώνεται εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες και σε 12ωρη ή 24ωρη βάση,3) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος Διοικητικού, Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων και του Γραφείου Προσωπικού Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, για τη φύλαξη των δημοτικών κτιρίων επί της οδού Λιοσίων 22 και Αθηνάς 63 και την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων ευθύνης τους,

Ώρες εισόδου των Πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες

4) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα αιτήματα των πολιτών, να τελούνται πολιτικοί γάμοι, να δηλώνονται και να καταχωρούνται έγκαιρα τα ληξιαρχικά γεγονότα, κ.ά.,

5) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, για την εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη των μέσων επικοινωνίας και προβολής που έχει στην κατοχή του ο Δήμος και την παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των δημοτικών επιχειρήσεων, την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, την εκπόνηση εργασιών συντήρησης, αντικατάστασης, αναβάθμισης και επέκτασης των υποσυστημάτων και δικτύων του DataCenter και των περιφερειακών μονάδων του Δήμου, για την αδιάλειπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, την πραγματοποίηση της διαδικασίας «backup», τον έλεγχο των προγραμματισμένων λειτουργιών των επιμέρους συστημάτων του ΚΥΣ, τη λειτουργία του Σεράφειου συγκροτήματος, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη εβδομαδιαία βάση κ.ά.,

6) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, την υλοποίηση δράσεων μέσω του προγράμματος «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», την παραχώρηση διδακτηρίων για χρήσεις κοινής ωφέλειας και πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού, αθλητικού και κοινωνικού χαρακτήρα, την άσκηση εποπτείας στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής κ.ά.,

7) την απασχόληση σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα των σχολικών φυλάκων και των σχολικών καθαριστριών του Τμήματος Υποστήριξης και Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, για την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών (διαρρήξεις σχολείων και αφαίρεση μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.), τον έλεγχο και την αποτροπή παραβιάσεων του σχολικού περιβάλλοντος από εξωσχολικούς (χρήστες ναρκωτικών ουσιών, αστέγους κ.λπ.), τη διαφύλαξη της ασφάλειας των μαθητών και εκπαιδευτικών μετασχολικών δραστηριοτήτων, τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων μετά το πέρας των απογευματινών δραστηριοτήτων (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» κα) κ.λπ.,

8) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων, για την οργάνωση και επίβλεψη της λειτουργίας του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, του Υπνωτηρίου στην οδό Αλικαρνασσού 49, της Κοινωνικής Κατοικίας στην οδό Μπουμπουλίνας 36, στην οδό Βρεσθένης 41, της Κοινωνικής Κατοικίας επί της οδού Επιδάμνου 5, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων και της αποθήκης Ιατροφαρμακευτικού υλικού, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων, την ιατρική υποστήριξη σε αστέγους της πόλης, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για απόρους, την επίβλεψη 25 Λεσχών Φιλίας για άτομα τρίτης ηλικίας με απασχόληση προσωπικού σε δύο βάρδιες, για ψυχαγωγία τα Σάββατα και τις Κυριακές αργίες, την προστασία ευπαθών ομάδων, τη διεξαγωγή προγραμμάτων ό,που απαιτείται κοινωνική έρευνα από κοινωνικούς λειτουργούς κ.τ.λ.,

9) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των Τμημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να διενεργούνται πάσης φύσεως τελετές, να λειτουργούν και να φυλάσσονται οι χώροι των οστεοφυλακίων, να εξασφαλίζεται η χρήση του ψυκτικού θαλάμου καθ’ όλο το 24ωρο, να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιακών ενεργειών και γραφείο παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης των προσερχόμενων πολιτών, μέχρι τη δύση του ηλίου, να διατηρείται η καθαριότητα των χώρων των κοιμητηρίων και να φυλάσσονται οι χώροι των κοιμητηρίων όλο το 24ωρο,

10) τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι από εξωτερικούς υπαλλήλους, ως προς τη χρήση και τις επιφάνειες των ακινήτων, οι έλεγχοι για τις άδειες ίδρυσης λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων και υπηρεσιών παροχής διαδικτύου, οι οποίοι δε δύνανται να γίνονται τις καθημερινές, κ.ά.,

11) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να εναρμονιστεί το ωράριο αυτής με εκείνο των διευθύνσεων που εξυπηρετεί (καθαριότητας, ηλεκτρολογικού, πρασίνου, συντήρηση οδοποιίας κτλ) για τη διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικών σε 24ωρη βάση,

12) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, για την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων, για την άσκηση ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των κατασκευών, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών βλαβών στα δημοτικά κτίρια, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα σχολικά κτίρια κ.τ.λ.,

13) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, για την εξακρίβωση μέσω αυτοψιών των παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου που αφορούν σε θέματα χρήσεων γης, εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου, ορθότητας και ακρίβειας των δηλώσεων του ν. 4178/2013 (αυθαίρετα), των υποβαλλόμενων στοιχείων για την έκδοση αδειών εγκρίσεων και βεβαιώσεων, την καταγραφή των προαναφερόμενων παραβάσεων και την αντιστοίχιση με το υπάρχον αρχειοθετημένο υλικό των τμημάτων, η οποία αφορά όχι μόνο το Δήμο Αθηναίων αλλά και τους διοικητικά υποστηριζόμενους από τη Διεύθυνση Δήμους της πρώην Νομαρχίας Κεντρικού Τομέα κ.τ.λ.,

14) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, για την εκτέλεση έργων επισκευής βλαβών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, επειγόντων μέτρων άρσης επικινδυνότητας σε δρόμους και πεζοδρόμια, επειγόντων μέτρων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, για την άμεση αποκατάσταση και τη λήψη μέτρων ασφαλείας στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης (πλατείες, πεζόδρομοι, πάρκα, νησίδες), την παροχή εργασίας σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση έργων κατά το σύνηθες ωράριο (χώροι με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, χώροι με μεγάλη εμπορική και τουριστική δραστηριότητα) κ.ά.,

15) τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων (πραγματοποίηση έργων και εργασιών συντήρησης και τοποθέτησης γλυπτών έργων, τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθριων χώρων και κτιρίων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, σε ώρες εκτός ωραρίου, ώστε να μην εμποδίζονται από τη δραστηριότητα της πόλης ή να μην εμποδίζουν τη λειτουργία του χώρου, κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων, οι οποίες απαιτούν συλλογή στοιχείων και γνώση των κυκλοφοριακών συνθηκών σε όλες τις ώρες της ημέρας κ.τ.λ.),

16) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, για τη συντήρηση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης, τη συντήρηση πιδάκων, γεωτρήσεων, την αποκατάσταση των βλαβών και την ενίσχυση του φωτισμού (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 3481/2006 υπάρχει υποχρέωση αποκατάστασης βλαβών εντός δύο ημερών), την κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου, δεδομένης της δυσκολίας των συνεργείων να εργαστούν πρωινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, λόγω απαγόρευσης της τροχαίας για παρακώλυση κυκλοφορίας καθώς και την ύπαρξη ηλεκτροφόρων καλωδίων τρόλεϊ τραμ,

17) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων,

18) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημάτων, για την πλύση, λίπανση, τον τακτικό και έκτακτο έλεγχο, για τη συντήρηση και επισκευή των στοιχείων ραδιοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του συνόλου των οχημάτων του Δήμου, για την αποθήκευση και τη φύλαξη των χρησιμοποιούμενων υλικών και την ηλεκτρονική τήρηση των σχετικών αρχείων «εισόδου» και «εξόδου» στην αποθήκη κ.τ.λ.,19) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, για τη συντήρηση του πρασίνου (ποτίσματα σε παρτέρια και φυτευτικά διαμερίσματα, έκτακτες κοπές από πτώσεις κλαδιών και δένδρων κτλ) που είναι αδύνατον να γίνει σε ώρες αιχμής, διότι θα επιβαρυνόταν περισσότερο η ήδη ασφυκτική λειτουργία της πόλης, για την περισυλλογή, στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων, για απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων κ.ά.,

20) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και η λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αθηναίων, για το σχεδιασμό δράσεων ανά κατηγορία κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας χιονοπτώσεις κτλ), για την προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των αιτημάτων / παραπόνων ή των καταγγελιών των πολιτών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Citizens Relationship Management, κ.τ.λ.,

21) την απασχόληση του προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος Κοινωνικής Καινοτομίας και Εθελοντισμού του Δήμου Αθηναίων (εκδηλώσεις και δράσεις καινοτομίας και εθελοντισμού, που λαμβάνουν χώρα απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα),

22) την απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες των καθημερινών ημερών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, του Γραφείου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα, του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα ιδιαίτερης φύσης καθήκοντά τους, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 1875/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 104044/36624 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4559/21.12.2017)