Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις (Ιανουάριος 2016)

Προσκλήσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Προσλήψεις πτυχιούχων

Καθημερινή ενημέρωση (ανανέωση σελίδας)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προκήρυξη ΠΔ 407/80 του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ” ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π14_11-01-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκήρυξη 2 Θέσεων για μαθήματα κορμού στο εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με το Νόμο 407/80 στο ΠΜΣ του ΔΙΠΑΕ “Strategic Product Design”
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκήρυξη θέσης για μάθημα επιλογής στο εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με το Νόμο 407/80 στο LLM του ΔΙΠΑΕ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκήρυξη θέσης διδασκαλίας μαθήματος επιλογής εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με το νόμο 407/80 στο Msc Art, Law, Economy του ΔΙΠΑΕ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκήρυξη θέσης διδασκαλίας για μάθημα επιλογής στο εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με το νόμο 407/80 στο Msc Environmental Management and Sustainability του ΔΙΠΑΕ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εαρίνο εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή υποστηρικτικού διδακτικού έργου των μαθημάτων «Τεχνικές και Οργάνωση Ελέγχου Ποιότητας», και «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ»
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή υποστηρικτικού διδακτικού έργου του μαθήματος «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες